LTC grunder och innehåll

Tai kirjaudu päästäksesi maksullisiin kursseihisi

Välkommen till RAIsoft.net-nätkurs. Kurshelheten består av tre delområden. RAIsoft.net grunder, innehåll och resultat. Varje delområde består av flera videon, allt från några minuter långa till lite längre.

Materialet i nätkursen är tillgänglig så länge din organisation har ett kursavtal med Raisoft. Fråga din förman om längden på Ert avtal. Du kan återgå till kursen, hur många gånger som helst, för att se på videon också efter att du printat ut ditt intyg.

Kursen kan du se också mobilt.

Som utbildare fungerar Maria Storbacka.

 

RAIsoft.net grunder

I delkursen RAIsoft.net grunder lär du dig förstå och använda RAIsoft.net-programvaran. Förutom att du lär dig grunderna i användningen av RAIsoft.net, lär du dig också att förstå grundidén med RAI: Vad är RAI, Vad används RAI till och varför används RAI.

Förberedelser: Anteckningsmaterial

 

RAIsoft.net innehåll

I delkursen som handlar om bedömningsinnehållet, går vi genom bedömningen bit för bit. Du lär dig hur du ska samla in informationen och hur du ska dokumentera informationen på ett tillförlitligt sätt.

Förberedelser: Anteckningsmaterial, Bedömningsformulär,

 

RAIsoft.net resultat

Vad berättar resultatet? Vad betyder resultatet? I delkursen lär du dig att tolka mätarna och granska tillförlitligheten i gjorda bedömningar.

Förberedelser: Anteckningsmaterial, Mätarhandbok

Kouluttaja

Maria Storbacka

Modules

innehåll

Oppitunnit