Maria Storbacka

Kaikki kurssit tekijältä Maria Storbacka

Artikkelit kirjoittajalta Maria Storbacka

HC resultat

Välkommen till RAIsoft.net-nätkurs. Kurshelheten består av tre delområden. RAIsoft.net grunder, innehåll och resultat. Varje delområde består av flera videon, allt från några minuter långa till lite längre.

Materialet i nätkursen är tillgänglig så länge din organisation har ett kursavtal med Raisoft. Fråga din förman om längden på Ert avtal. Du kan återgå till kursen, hur många gånger som helst, för att se på videon också efter att du printat ut ditt intyg.

Kursen kan du se också mobilt.

Som utbildare fungerar Maria Storbacka.

 

RAIsoft.net resultat

Vad berättar resultatet? Vad betyder resultatet? I delkursen lär du dig att tolka mätarna och granska tillförlitligheten i gjorda bedömningar.

Förberedelser: Anteckningsmaterial, Mätarhandbok

LTC resultat

Välkommen till RAIsoft.net-nätkurs. Kurshelheten består av tre delområden. RAIsoft.net grunder, innehåll och resultat. Varje delområde består av flera videon, allt från några minuter långa till lite längre.

Materialet i nätkursen är tillgänglig så länge din organisation har ett kursavtal med Raisoft. Fråga din förman om längden på Ert avtal. Du kan återgå till kursen, hur många gånger som helst, för att se på videon också efter att du printat ut ditt intyg.

Kursen kan du se också mobilt.

Som utbildare fungerar Maria Storbacka.

 

RAIsoft.net resultat

Vad berättar resultatet? Vad betyder resultatet? I delkursen lär du dig att tolka mätarna och granska tillförlitligheten i gjorda bedömningar.

Förberedelser: Anteckningsmaterial, Mätarhandbok

LTC grunder och innehåll

Välkommen till RAIsoft.net-nätkurs. Kurshelheten består av tre delområden. RAIsoft.net grunder, innehåll och resultat. Varje delområde består av flera videon, allt från några minuter långa till lite längre.

Materialet i nätkursen är tillgänglig så länge din organisation har ett kursavtal med Raisoft. Fråga din förman om längden på Ert avtal. Du kan återgå till kursen, hur många gånger som helst, för att se på videon också efter att du printat ut ditt intyg.

Kursen kan du se också mobilt.

Som utbildare fungerar Maria Storbacka.

 

RAIsoft.net grunder

I delkursen RAIsoft.net grunder lär du dig förstå och använda RAIsoft.net-programvaran. Förutom att du lär dig grunderna i användningen av RAIsoft.net, lär du dig också att förstå grundidén med RAI: Vad är RAI, Vad används RAI till och varför används RAI.

Förberedelser: Anteckningsmaterial

 

RAIsoft.net innehåll

I delkursen som handlar om bedömningsinnehållet, går vi genom bedömningen bit för bit. Du lär dig hur du ska samla in informationen och hur du ska dokumentera informationen på ett tillförlitligt sätt.

Förberedelser: Anteckningsmaterial, Bedömningsformulär,

 

RAIsoft.net resultat

Vad berättar resultatet? Vad betyder resultatet? I delkursen lär du dig att tolka mätarna och granska tillförlitligheten i gjorda bedömningar.

Förberedelser: Anteckningsmaterial, Mätarhandbok

HC grunder och innehåll

Välkommen till RAIsoft.net-nätkurs. Kurshelheten består av tre delområden. RAIsoft.net grunder, innehåll och resultat. Varje delområde består av flera videon, allt från några minuter långa till lite längre.

Materialet i nätkursen är tillgänglig så länge din organisation har ett kursavtal med Raisoft. Fråga din förman om längden på Ert avtal. Du kan återgå till kursen, hur många gånger som helst, för att se på videon också efter att du printat ut ditt intyg.

Kursen kan du se också mobilt.

Som utbildare fungerar Maria Storbacka.

 

RAIsoft.net grunder

I delkursen RAIsoft.net grunder lär du dig förstå och använda RAIsoft.net-programvaran. Förutom att du lär dig grunderna i användningen av RAIsoft.net, lär du dig också att förstå grundidén med RAI: Vad är RAI, Vad används RAI till och varför används RAI.

Förberedelser: Anteckningsmaterial

 

RAIsoft.net innehåll

I delkursen som handlar om bedömningsinnehållet, går vi genom bedömningen bit för bit. Du lär dig hur du ska samla in informationen och hur du ska dokumentera informationen på ett tillförlitligt sätt.

Förberedelser: Anteckningsmaterial, Bedömningsformulär,

 

RAIsoft.net resultat

Vad berättar resultatet? Vad betyder resultatet? I delkursen lär du dig att tolka mätarna och granska tillförlitligheten i gjorda bedömningar.

Förberedelser: Anteckningsmaterial, Mätarhandbok

Raisoft.net CHA tulokset

RAIsoft.net-verkkokurssi

Tervetuloa RAIsoft.net-verkkokussille. Kurssikokonaisuus muodostuu neljästä osa-alueesta: RAIsoft.net perusteet ja sisältö. Jokaiseen osa-alueeseen kuluu useita videoita, jotka ovat piduudeltaan useimmiten alle viisi minuuttia. Joukossa on vain pari pitempää videota (15–30 min).

Verkkokurssimateriaali on rajattomasti käytettävissäsi niin kauan, kuin työpaikallasi on kurssisopimus voimassa Raisoftin kanssa. Sopimuksen kestosta voit kysyä tarkemmin esimieheltäsi.

Videot ovat käytettävissäsi myös sen jälkeen, kun olet jo suorittanut kurssin ja tulostanut todistuksen. Voit palata takaisin, katsoa uudelleen, vahvistaa osaamista ja varmistaa yksityiskohtia – niin monta kerta kuin haluat! Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien videoiden katsomista kokonaan sekä kysymyksiin vastaamista.

Voit katsoa videoita myös mobiililaitteilla. Työpaikkasi käytännöt voivat vaikuttaa siihen, onko katsominen mahdollista myös työpaikan ulkopuolella ja omilla laitteilla.

 

RAIsoft.net-perusteet

RAIsoft.net-perusteiden myötä opit käyttämään ja ymmärtämään RAIsoft.net-ohjelmistoa. Ohjelmiston käyttäminen on mielekästä ja helppoa, kun kurssin myötä ymmärrät myös sen, miksi RAIn perusidean: Miksi RAI on olemassa? Miksi sitä käytetään? Miksi arviointeja tehdään – ja miksi ne kannattaa tehdä huolella? Kuka RAI-arvioinnista hyötyy?

Valmistautuminen: Muistiinpanovälineet

 

RAIsoft.net-sisältö

Sisältökoulutuksessa käymme läpi RAI-arvioinnin kysymykset osa-alueittain. Opimme kysymään kysymykset ja kirjaamaan vastaukset luotettavasti ja yhteismitallisesti. Huolellisesti tehty RAI-arviointi on kaiken a ja o. Ilman luotettavia vastauksia ei saada luotettavia tuloksia!

Valmistautuminen: Muistiinpanovälineet

 

 

Raisoft.net ChYMH-DD tulokset

RAIsoft.net-verkkokurssi

Tervetuloa RAIsoft.net-verkkokussille. Kurssikokonaisuus muodostuu neljästä osa-alueesta: RAIsoft.net perusteet ja sisältö. Jokaiseen osa-alueeseen kuluu useita videoita, jotka ovat piduudeltaan useimmiten alle viisi minuuttia. Joukossa on vain pari pitempää videota (15–30 min).

Verkkokurssimateriaali on rajattomasti käytettävissäsi niin kauan, kuin työpaikallasi on kurssisopimus voimassa Raisoftin kanssa. Sopimuksen kestosta voit kysyä tarkemmin esimieheltäsi.

Videot ovat käytettävissäsi myös sen jälkeen, kun olet jo suorittanut kurssin ja tulostanut todistuksen. Voit palata takaisin, katsoa uudelleen, vahvistaa osaamista ja varmistaa yksityiskohtia – niin monta kerta kuin haluat! Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien videoiden katsomista kokonaan sekä kysymyksiin vastaamista.

Voit katsoa videoita myös mobiililaitteilla. Työpaikkasi käytännöt voivat vaikuttaa siihen, onko katsominen mahdollista myös työpaikan ulkopuolella ja omilla laitteilla.

 

RAIsoft.net-perusteet

RAIsoft.net-perusteiden myötä opit käyttämään ja ymmärtämään RAIsoft.net-ohjelmistoa. Ohjelmiston käyttäminen on mielekästä ja helppoa, kun kurssin myötä ymmärrät myös sen, miksi RAIn perusidean: Miksi RAI on olemassa? Miksi sitä käytetään? Miksi arviointeja tehdään – ja miksi ne kannattaa tehdä huolella? Kuka RAI-arvioinnista hyötyy?

Valmistautuminen: Muistiinpanovälineet

 

RAIsoft.net-sisältö

Sisältökoulutuksessa käymme läpi RAI-arvioinnin kysymykset osa-alueittain. Opimme kysymään kysymykset ja kirjaamaan vastaukset luotettavasti ja yhteismitallisesti. Huolellisesti tehty RAI-arviointi on kaiken a ja o. Ilman luotettavia vastauksia ei saada luotettavia tuloksia!

Valmistautuminen: Muistiinpanovälineet

 

 

RAIsoft.net CMH tulokset

RAIsoft.net-verkkokurssi

Tervetuloa RAIsoft.net-verkkokussille. Kurssikokonaisuus muodostuu kahdesta osa-alueesta: RAIsoft.net tulokset ja yhteenveto. Osa-alueesiin kuluu useita videoita, jotka ovat piduudeltaan useimmiten alle viisi minuuttia. Joukossa on vain pari pitempää videota (15–30 min).

Verkkokurssimateriaali on rajattomasti käytettävissäsi niin kauan, kuin työpaikallasi on kurssisopimus voimassa Raisoftin kanssa. Sopimuksen kestosta voit kysyä tarkemmin esimieheltäsi.

Videot ovat käytettävissäsi myös sen jälkeen, kun olet jo suorittanut kurssin ja tulostanut todistuksen. Voit palata takaisin, katsoa uudelleen, vahvistaa osaamista ja varmistaa yksityiskohtia – niin monta kerta kuin haluat! Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien videoiden katsomista kokonaan sekä kysymyksiin vastaamista.

Voit katsoa videoita myös mobiililaitteilla. Työpaikkasi käytännöt voivat vaikuttaa siihen, onko katsominen mahdollista myös työpaikan ulkopuolella ja omilla laitteilla.

Verkkokurssin kouluttajana toimii Johtava RAIsoft-asiantuntija Mervi Kivistö.

 RAIsoft.net CMH-tulokset

Mitä mittarit kertovat? Mitä tulokset tarkoittavat? Opimme tulkitsemaan mittareita ja arvioimaan tulosten luotettavuutta sekä konkreettisesti hyödyntämään RAIn tuottamaa tietoa omassa hoitotyössämme.

Valmistautuminen: Muistiinpanovälineet ja Mittarikäsikirja – CMH

Raisoft.net Kotihoito (HC)

RAIsoft.net-verkkokurssi

Tervetuloa RAIsoft.net-verkkokussille. Kurssikokonaisuus muodostuu neljästä osa-alueesta: RAIsoft.net perusteet / sisältö / tulokset ja yhteenveto. Jokaiseen osa-alueeseen kuluu useita videoita, jotka ovat piduudeltaan useimmiten alle viisi minuuttia. Joukossa on vain pari pitempää videota (15–30 min).

Verkkokurssimateriaali on rajattomasti käytettävissäsi niin kauan, kuin työpaikallasi on kurssisopimus voimassa Raisoftin kanssa. Sopimuksen kestosta voit kysyä tarkemmin esimieheltäsi.

Videot ovat käytettävissäsi myös sen jälkeen, kun olet jo suorittanut kurssin ja tulostanut todistuksen. Voit palata takaisin, katsoa uudelleen, vahvistaa osaamista ja varmistaa yksityiskohtia – niin monta kerta kuin haluat! Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien videoiden katsomista kokonaan sekä kysymyksiin vastaamista.

Voit katsoa videoita myös mobiililaitteilla. Työpaikkasi käytännöt voivat vaikuttaa siihen, onko katsominen mahdollista myös työpaikan ulkopuolella ja omilla laitteilla.

Verkkokurssin kouluttajana toimii Johtava RAIsoft-asiantuntija Mervi Kivistö.

 

RAIsoft.net-perusteet

RAIsoft.net-perusteiden myötä opit käyttämään ja ymmärtämään RAIsoft.net-ohjelmistoa. Ohjelmiston käyttäminen on mielekästä ja helppoa, kun kurssin myötä ymmärrät myös sen, miksi RAIn perusidean: Miksi RAI on olemassa? Miksi sitä käytetään? Miksi arviointeja tehdään – ja miksi ne kannattaa tehdä huolella? Kuka RAI-arvioinnista hyötyy?

Valmistautuminen: Muistiinpanovälineet

 

RAIsoft.net-sisältö

Sisältökoulutuksessa käymme läpi RAI-arvioinnin kysymykset osa-alueittain. Opimme kysymään kysymykset ja kirjaamaan vastaukset luotettavasti ja yhteismitallisesti. Huolellisesti tehty RAI-arviointi on kaiken a ja o. Ilman luotettavia vastauksia ei saada luotettavia tuloksia!

Valmistautuminen: Muistiinpanovälineet, Arviointilomake -HC Käsikirja -HC

 

 

RAIsoft.net-tulokset

Mitä mittarit kertovat? Mitä tulokset tarkoittavat? Opimme tulkitsemaan mittareita ja arvioimaan tulosten luotettavuutta sekä konkreettisesti hyödyntämään RAIn tuottamaa tietoa omassa hoitotyössämme.

Valmistautuminen: Muistiinpanovälineet ja Mittarikäsikirja – HC